Canal l’ ou.

Senc en el telediario que van a tancar NOU canals de televisió.
No se molt be perque, pero la chiqueta que donaba la notisia crec que tampoc.
Ya mos tancaren Canal NOU en el seu moment degut a tant de mangoneo i amiguisme dels politics.
Ya casi ningú veiem Canal Nou pero ara que no el tenim, che pos el tirem de menos.
Aquells programes mig en castella mig en valensiá i alguna llegona que atra.
Pero bueno de tant en tant parlaen de cosetes de la terra.
I quant pasaba algo fotut en algún poble de Valensia entonses si!!! tots buscavem Canal Nou per a vore que habia pasat, que contaba la gent. Preocupats perque alli on hi habia un insendi teniem un cuñat, un compañer de faena, una novia de la infansia o un amic de la mili.
Damunt quant el poses a vore els canals nasionals els costa molt parlar de Valensia.
Si mires el temps, diuen buen tiempo en el Levante i arreando.
Si parlen de sucsesos diuen insendio en Cullera, home!!! contamos un poquet mes.
I si parlen de deports aixo ya es “PACAGARSE”.
Quant ya porten un hora parlant del entrenamiento del Madrit y de que a Cristiano li fa mal el garronet de la cama dreta traguenmoselo de setantamil postures diuen:
Y el Valensia empató contra el Barselona 1 a 1.
Serás cabró. Ya se que fem pocs gols pero un que fem traumelo en la tele y el vorém.
Be pues pa tot asó el tio Visantico tame te solusió.
“EL CANAL L’OU”
Un canal sense pago al que nomes poden acsedir la cuadrilla que formem la página del tio Visantico.
Tots els dies comensarem el dia pegant una miraeta al “CANAL L’OU”on cada u de vosatros podreu fer comentaris, enviar notisies del vostre poble, enviar fotos, programes de festes, personajes populars, problemes que tingau en el poble, che yo que seeeeeee. “LO QUE VULLGAU”
Será la unica manera de enterarmos de primera ma que pasa i que está coguense en Valensia.
Y també per tot el mon perque tenim amics que mos seguisen desde Fransa, desde Suisa, desde Australia, desde Londres…….
Estos valensians que están per el mon també poden contarmos les seues experiensies.
Lo mal es que LOU en inglés crec que es AMOR.
A vore ai estos de FESBUC es pensen que es un CANAL PORNO y mos el tanquen. jajaja
Bueno pues demá inaugurasió del

“CANAL L’OU”
Compartiu esta gran notisia. Quants mes en sigam i de mes pobles, de mes coses mos enterarem.