Avís important a tots els gosos.

Yo no se si en el vostre poble pasa lo mateix que en el meu.
Así ixes a pasejar i tens que estar mes pendent de les CAGUERAES dels gosos que de saludar al veinat.
Els animalets no tenen dinguna culpa.  Son els amos dels gosos els que tenen que arreplegar en una bolseta el amboñigo que fa el seu goset.
A no ser que tingau un gos com el meu TOBY.
Eixe va naixer anseñat.
Com la meua dona estaba obsesioná en la neteja, i no tenia filles es va encabotar en anseñar al gos a agranar.
Ara quant anem a pasejar yo i el TOBY costa agarrar recogedor i granera pa que nomes acaba de cagar arrreplegue ell mateixa la gorriná.
Pero es que después eu tira en el contenedor mes prop que pilla.
Pero com se que asó no es lo normal, he fet un panfleto pa que els amos dels gosos es consiensien de que els demés no tenim el perque de aguantar la cochiná que deixen els seus gosos pel carrer.
Repartir els panfletos entre les persones que porten gos, dona millor resultat que omplir la fachá de marraixes de aigua.

comunicado gosos