COMENÇA UN ANY NOU

Comença un any nou

I una nova temporà

Salut i bona collita

Esperem que portarà

 

 

 

En el campet de la vida

Som com un taronger

Després de la collita

L’esporgà hauràs de fer

 

Talla els ramals secs

Que no t’han donat flor

Son com aquelles persones

Que t’han partit el cor

 

Arranca els brots bords

Plens de punxes i malea

Son com les males influències

Que volen buidar-te la cartera

 

Pega-li foc a tot allò

Que li perjudique l’arbre

I aquell que t’ha defraudat

Que no torne a enganyar-te

 

Alguna escampaeta de guano

Alegria i bon humor

Utlilitzaràs per regar-lo

Contra les penes i el dolor

 

Circunstàncies adverses vindran

Que no podràs controlar

Per això estan els bons amics

On sempre el podràs recolzar

 

Voràs com l’arbre de la teua vida

Brota un dia i trau flor

En fruit es tornarà eixe somni

Que tens guardat dins del cor

 

No tingues ningun inconvenient

En demanar-me consell

No sé més per ser llest

És l’experiència de ser vell