¡ES QUE EM POSE NEGREEEEE!

Yo veig les noticies i em pose negreeeee. Resulta que 4 directius de la Caixa Penedés tenien ben arreglaeta la jubilació. Els simbergüenses santbuchacaren 31 millons de euros pel morro.

(SANT BUCHACAREN es el patró dels chorisos simbergüenses). Pués estos personajes segur que tenen una figureta del sant en una repiseta del dormitori. Yo en la repiseta del doritori lo que tinc son les preferents que mastacaren els amigachos de estos, peró de Bancaixa. Diu que “los condenan a dos años de prisión por su conducta maliciosa e insidiosa”. ¿Malixiosa? Malixiosa estem la gent a la que mos furtaren els diners que teniem aguardaets en una llibreteta pa disfrutarlos en la vellea. Però ara diuen que no aniran a la presó perque “han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad”. Però açò que collons es?.

Es que em pose negreeeee.

Yo pensaba que esta llei només servia pa el rei quan dia:

“Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”

Anem a vore, si tornen els dines no es perque antes eren simbergüenses i ara son bones persones. Tornen els dines perque els han pillat. Sinó estarien en el Caribe pixanse de risa de tots mosatros.

Miralos en la foto. Ahí estan, com si estagueren formant barrera pa un tir directe prop del área.

A mi que en deixaren chutar la falta. Ya podien taparse els baixos que els repicava les boles als cuatre de una baloná. Que yo he segut campeó de billar, modalitat a tres bandes, tres anys seguits en el casino del poble i les caramboles son lo meu.

A tots els que es penseu que vosatros sou els espavilats i tots els atres som els tontos, un mensage:

“Mes pronte o mes tart la cagareu”.

I als jutges un altre mensage:

“Que no tornen els dines, lis agarrem mosatros” per a tornarlos a tota la gent que ha segut perjudicá per esta estafa. Y si els cauen dos anys de presó pues que els tanquen, per listos i espavilats.

¡ES QUE EM POSE NEGREEEEE!

 

penedes