FELICITATS A TOTS ELS PARES

Quan sigues pare ho sabràs

En la vida el que és patir

Em deia mon pare

Quan de casa jo volia eixir

 

 

 

Passats els anys es complix

Allò que mon pare em va dir

Des que t’alces fins que el gites

Ser pare és tot un patir

 

Però si poses en una bàscula

Patiment i satisfaccions

Guanyen per moltes arroves

Les alegries que em donen els xicons

 

M’haguera agradat tindre una xiqueta

Fer-li pingos, trenes i posar-li tacons

Em conforme en la meua nora

Encara que d’ella estiga fins els co…..