FUNCIONAMENT DE LA BOTIJA

PERQUÈ LA BOTIJA REFRESCA L’ AIGUA?

Ja tenim damunt la calor i el agobio del estiu. Quant que agraim un trago de aigua fresqueta. Ara tots tenim nevera en casa però no ha segut sempre axina. Contarvos als mes jóvens que no fa molts anys la vida no era tan cómoda com ara. Si voliem tindre aigua fresca tant en casa com al camp, tiravem ma de la botija. La botija es la major obra de ingenieria natural que el home ha pogut inventar. Sense ningún tipo de energia, es capàs de refrescar el aigua del seu interior. Una botija colocà a una temperatura de 30 graus, es capas de baixar el aigua del interior hasta 10 graus.

Eleuteriet volia explicar com funsiona una botija

botijo_2botijo_3

pero millor si ho explique jo.

El funsionament es molt simple. El calor del sol fa suar la botija. L’ aigua del interior evapora i vol eixir pels poros. Per a tot asó utilisa la energia del aigua que al pedre eixa energia es refresca. Es un proses natural, que els homens aprofitem. Igual que quant suem, el cos no refresca perque estem banyats sino perque la suor ha consumit energia del nostre cos i este baixa de temperatura. Antes totes les cases tenien la seua botija, inclús quant anaves al barber era típic pegarli un trago a la botija antes de pagar la tallà de pel. En molts cines de estiu existia un home que era “l’ aiguador”. L’ aiguador venia tragos de la botija a peseta. Per una peseta podies veure lo que pugueres veure en un tiró. El que sabia veure be en botija en una peseta es fotia tota l’ aigua.

Posa una botija en la teua vida. Si el molesta veure el aigua mot fresca de la nevera o molt calenta ara en l’ estiu, proba el aigua de la botija. La temperatura de el aigua de la botija es la ideal.

Quant compres una botija tens que omplirla de aigua i una chorraeta de anís procurant no banyarla per fora i deixarla 3 o 4 dies. Després la vuides, la rentes i ja està apunt. Per a que no li entre ningun bichet posa un tapo de suro en la boca gran i un bastonet de fusta en el pitorro. Posa un plat baix perque la botija comensará a suar, es normal. Ma mare posava una rodancheta de punt de gancho en la boca gran i un tapetet entre la botija i el plat.

proteccio botija

Jo no he conegut dona mes pundeganchera que ma mare. En ma casa hi havien tapets de punt de gancho per tots els puestos. En els sillons, en les mesites, en la cómoda, en la entraeta, en la radio, en la taula camillera, en la tapa del vater, en la estoreta del gos, …………..Quan em va fer el dot hasta els cansonsillos eren de punt de gancho, però en pixorro i tot. Quan anavem la cuadrilla de paella li posava el cansonsillo del pixorro a la botija i les dones ho pasaven bomba. Una li dia a l’ altra:

 

-No morruches que totes volem veure.

Jo els dia que era una fundeta pa la botija que havia fet ma mare. Tant de exit va tindre que mig poble tenia la botija forrà en els meus cansonsillos.

 

calzoncillos

Si en la caseta o en el camping no tens nevera i vols aigua fresqueta ja saps que tens que fer. Recorda que la botija te que ser porosa i no estar pintà. Si els poros es tapen no funciona i si son masa grans sua masa i es buida.

Si lo que vols conservar fresquet son aliments, pots construir una nevera. Simplement nesesites una maceta de fanc gran i una mes menuda. Colocales una dins de l’atra, poses arena entre les dos i els aliments en la mes menuda. Tens que mantindre la arena sempre humida i tot tapat en un drap humit. Segur que t’ asombra lo que refresca i conserva esta nevera. A esta nevera jo l’ anomene “nevera refrescamelons” perque la utilise en la caseta per a fer el meló fresquet.

Si no saps on comprar una botija típica valenciana, posat en contacte en el Tio Visantico.

tiotico@gmail.com

A vore qui sap on es refresca mes apresa l’aigua de botija, al sol o a la sombra?