Horari playero

Ara mantere jo de que tanquen la platja. Pues si tenen que posar cadenes i candaos en totes les baixaoretes van aviats. Diuen que pa netejarla. Que fan, li peguen una agranaeta, una passa de mocho i una espolsaeta de drap?, i al aigua que fan, lleven el tapo i la canvien?

Mantinguem netes les nostres platges.

IMG_20140521_113139