HUMOR VALENCIÀ ARREU DEL MÓN

Eleuteriet es el cosí germá del meu Chusep. Es el serebrito que controla tot este potaje del intrenet.

En diu Eleuteriet:

-Tio Visantico he sacado una información referente a su blog por medio de google analytics y gracias a los cookies que acumulan información cuyo fin es la realización de estadisticas para adoptar decisiones, google nos da un mapamundi donde se ve desde que paises le siguen.

Jo después de sentir tota esta montoná de paraules, no sabia si alegrarme o comensar a plorar. A mi guguel em sona a marca de chinclet y cookie a marca de galletes.

Diu el meu Chusep:

-No iaio, google es un buscaor, chrome es un navegaor y una cookie es un acumulaor de informasió.

– Avore si eu tinc clar. Guguel es un buscaor com Pepe el Rata que sempre va aspigolant tot lo que pilla pels camps. Chrome es un navegaor com Toni Clochina que te la barqueta en Cullera pa navegar i una cookie es com Pepica la Chafardera que no para de arreplegar informasió pa anar contanto a totes per el forn i la peluqueria.

Diu Eleuteriet:

– En resumen tio Visantico, que lo que ponemos en su blog no solo lo ven en Valencia y en toda España, tiene usted seguidores por todo el mundo y en concreto en:

República Dominicana, Estados Unidos, República Checa, Francia, Chile, Italia, Dinamarca, Andorra, Argentina, Bélgica, Alemania, Macedonia, Suiza, Indonesia, Perú y Emiratos Arabes.

-Si homeeeee tu estás loco o qué? Eixe guguel no deu de funsionar be.

Diu el meu Chusep:

-Si iaio si, es de veres. Molta gent de Valencia que ha emigrat buscant faena per tot el mon seguix les seues histories, i en elles troben un raconet on parlar i riures en valenciá.

-Mare de Deu quin compromís.

I pensar que tot asó eu comensarem el meu Chusep i jo un dia contant coses als de casa i als amics, apoltronat en el meu silló relax. Asó eu conte en el casino i no seu creu ningú.

Bueno pues vull donar les grásies a tots i en espesial a tots aquells que esteu fora de casa i anyoreu la terreta. No sabeu la satisfació que dona contar algo i que a la gent li agrade.

Podreu parlar en anglés, alemá, rus o chino pero quant es cabrecheu segur que vos ix de dins del cor un “RECOLLONS”o “MECAGUENLAMAREQUEUAPARIT”

Ojalá pugau tornar pronte a casa a vore a la familia i a menjarse una paelleta com Deu mana i en condisions.

Veig que no hi ha ningú de Brasil, pero si apareguera algú em pot combidar a sa casa pa vore el fúrbol, que no li diré qe no. Pa vore la final Brasil-España.

Mira ara apareix un mensatge nou de Paco, un valensiá que está en Australia i diu:

-Tio Visantico, voste que es un home de món. Ma comprat un boomerang nou, com puc desferme del vell? No hi ha manera.

JAJAJAJA

Enviamelo a mi que segur que ja no torna.

¡¡¡HUMOR VALENCIÀ ARREU DEL MÓN!!

mapa