Jo sóc de poble i a molta honra.

Molts de vosatros voleu saber de quin poble soc.
Bueno pues a mi tamé minteresa saber de quin poble sou tots vosatros.
Segur que teniu una foto guardada del vostre poble i sino la feu.
Envieula i feu un comentari sobre lo millor pa vosatros del
poble on viviu.
Aixina anem coneguenmos mes uns a atres.
Igual algún dia vos conte coses del meu poble.
Que coses i pasaes anian pa contar un cabás.
¡JO TAMBÉ SÓC DE POBLE I A MOLTA HONRA!