La red social del pardal.

LA RED SOCIAL DEL PARDAL
Hui estic content. Eleuteriet, el cosí del meu Chusep ma montat un TWITER.
Che siiii “La red sosial del pardal”.
Si fora de Valensia es diria “TAULAÍ”.
Tots els que tingau TWITER ya podeu seguir al “tio Visantico”.
Pero molt de ancuidao en les paraules que ascribiu.
Es veu que hi ha una llista de paraules que si les dius no pasa res pero si les ascrius, tanvien volant a la Guardia Civil.
El dia que vos contaba la historia del meu amic Bernat el espia de Alzira, al escriure les paraules “agent secret” ma paregué una pantalla en el ordenador parpadechant que dia:
Fesbuc le advierte que al utilizar estas palabras se ha convertido en un objetivo susceptible de ser investigado.
Al vore aquell lletrero casi em cague damunt.
Malse de la caira i comense a tancar persianes, finestres i pastells.
El meu Chusep asustaet preguntaba:
Què pasa yayooo?
Chusep trau el rifle de balins del yayo que els americans venen a per mosatros.
Estaguerem fent guardia tota la nit.
Menos mal que Eleuteriet mos va asplicar que no pasaba res.
Resulta que no se quant algú desde no se aon controla tot lo que ascribim.
Diu Eleuteriet que quant torne a pasar nomes hi ha que triar un altra paraula que signifique lo mateix pero que no estiga en la llista negra del americans.
Per exemple no podeu dir “MATAR”pero podeu dir “MEL CARREGUE I CHIN PUM”.
No podeu ascriure “ETA”.  Ancuidao quant ascribiu la paraula ESTA de no deixarse la “S” perque ya la habeu cagat.
Tampoc se pot ascriure “BORBÓN” podeu utilisar “CAMPECHANO”.
Molt de ancuidao si teniu que parlar de “OBAMA” perque ahi si que vos rodechen la casa en tanques. Podeu posar la paraula”EL MORENO”.
Si ascribiu la paraula “PORRO” segur que apareix la brigada secreta de astupefasientes.
Pero sempre tindreu la escusa de que anaveu a ascriure la lletra de una cansó:
“Porro..m pompom porrom pom porrom pompero pero….”
Feta la llei feta la trampa.
Eleuteriet diu que ma fet també un BLOG pa que ascriga.
Pero no madit si el blog es de cuquet o de anelles. Nomes aspere que les fulles siguen de dos ralles.
Mos vegem tambe a partir de hui en TWITER, la red sosial del pardal.
Compartiu i ascampeuo tot lo que pugau pa que la gent santere de lo de “LA LLISTA NEGRA”.

pardal