MARTINGALA PER OBRIR UNA CREMALLERA ENGANXADA

A qui no li ha passat mai que vas corrent al lavabo amb una pixera tan gran que no arribes a temps i la cremallera està enganxada?

La martingala per obrir eixa cremallera és ratllar la cremallera amb un llapis i fer-li diverses passades fins que la cremallera s’obri i pegues un descans de por.

 

 

El problema és si vas molt apurat i has de buscar el llapis. I si quan trobes el llapis resulta que li has de fer punta, la faena s’amuntona.

La solució previsora seria posar hui un llapis en el moble del lavabo.

No se sap mai quin dia se li pot ocórrer a la bragueta enganxar-se.

 

CREMALLERA1