TORNEM AL UHF

En canal l’ ou cambiem de formato.

Com els canals en TDT entán desapareguent, tornem al UHF. El de tota la vida, el de la antena tipo tendedero en el terrat. Si es que, o tornem arrere en tot o no sabem asó com sacabarà. Antes el televisor es trencaba i venia el técnic li cambiaba una bombilla i ala a funsionar. Ara quant no va la tele, tírala perque no hi ha Cristo que la arregle. Aquells televisors de antes si fallaen li pegaes dos carchots y funsionaen una temporá més. Si fallava la antena, li lligaes al cable a un cullerot de la cuina, che i la image tornava. Damunt si entraen en casa a furtar, la tele sempre es quedava perque pesaen igual que un camió. En fi que la evolusió del ser humá i lo que a ell lenvolta igual va masa apresa. Igual en moltes coses tindriem que parar, tornar arrere, reflexionar i tornar a seguir avant pero en coneiximent, sense posar per davant el orgull de uns i els benefisis economics de atres.