Com conservar les tomaques.

Discutien Salvador Martínez i la seua senyora, amics de la pàgina del Tio Visantico,  sobre si les tomaques es tenen que guardar en la nevera o fora i demanaen el meu pareixer.

Si no teniu la sort de tindre un campet on cultivarles i collirles al dia, no les compreu maures, que paren verdosetes.

I sobre tot que siguen del terreno. No poseu mai les tomaques en la nevera. Guardeules en un lloc que no li afecte ni la llum ni la calor. El fret li lleva el sabor i trenca les fibres donanli un saspecte esponjós i soso.

Lo ideal es posarles en una caixa de cartó o damunt de paper de diaris en el pesonet cara baix. Que mauren a poc a poc. Si estan molt verdes poseules en companyia de una pometa.

Ale Salvador buscat un altra escusa per a discutir en la dona per que este tema ja està solucionat.

Aporteu, si sabeu, alguna altra forma de conservar les tomaques.

 

PicsArt_1400532437631