Ciclar el gos.

Com es Pascua, así estem atra volta en el jardinet de Florasar.
Els fills, les nores i els nets a la mar.
El de la meua dreta es Andreu, el catalá que no calla mai.
Porta set estius volent ligarse a la catequista de Catarroja.
I a la meua esquerrra Sidoro el de Madrit.
Que diu que el fill el va enviar a resiclar el ferro a la chatarreria de Gervasio.
I com està mig sort diu yo entendí que tenía que llevar a ciclar al perro al gimnasio.
I mireu en la foto con sa quedat el gos.  jajajaja