EL REI AUDICA

Estos dies no paren de dir en les notisies la paraula “AUDICAR”. Que el rei audicará en el prinsipe.

I jo pensava:

–          Audicar no es un consesionari de coches? Será que el rei li ha comprat un coche de eixos de alta gama al prinsipe?

El meu Chusep que está sentinme astralejar diu:

–          No iaio, que no es audicar, es diu abdicar.

–          I aixó que es?

–          El dicsionari diu: Dicho de un rey: Ceder su soberanía o renunciar a ella.

Després de sentir el discurset del rei ho vaig acavar d’aclarir. Ara resulta que audicar vol dir dixarli totes les fanecaes al chicón. O siga, que el tio es jubila i li pasa el marró al prinsipe Felipe, que quan siga rei li diran Felipe Sesto, ostia com a Camilo Sesto. Bon cantant Camilo Sesto, mare meua com cantava Jesucristo Superestar.

Este será el reinat dels referéndums. Tots demanen referéndums, els catalans, els republicans………….. Peró no pot ser “Porque la Constitusión no lo permite”. Pues la solusió será fer un referéndum pa canviar la Constitusió. O aixó tampoc pot ser?

Ai pues está be aixó de audicar, veus, perque el lleves tots els problemes de damunt de un plumaso. Mira jo també audicaré en el meu chicón, que sapañe ell en els camps de taronges que a mi ja me ve masa llarc tot. Totes les fanecaes que tinc pa ell, que huí en dia quan mes terra tens, pijor.

Es posará poc contenta la meua nora, aixó voldria ella conventirse en reina, igual que la Letisia. Segur que la meua nora ho venia tot i seu gastava tot en viaches, roba i collars. Esperem que la Letisia no porte la mateixa idea.

Quan sajunten tots el dia Nadal el rei continuará diguent a la familia el discurset de sempre i el cuñat, el Urdiangarrin, li oferirá un negosio redondo a Felipe Sesto.

Ara que, si el prinsipe em fera cas a mi, agarraria el AUDICAR i sen aniria pa ca casa.

 

audicar