Ancuidao con el perro.

Huí he posat este lletrero en la caseta.
Pa asustar als simverguenses que entren totes les setmanes a furtar.
Meu furten tot menos la tele que la he apegat al moble en una bona tonga de selicona.
Me la fet el meu net en l’ ordenaor.
El xiquet diu yayo crec que falla algo en este lletrero i no se que es.
Yo si que se lo que es, que no tenim gos.
Pero ya tinc aparaulat en Anrique el rullo el del camp del costat, que per 10€ al mes ell quan pase algú per la verja lladrará.
El pastor alemá no li ix mol bé pero el bóxer li ix clavat. Che i me ix mes barato que posar una alarma.
Ara diu el Rullo i si per conter de lladrar faig la sirena”ninoninoninonino” es pot quedar en 15€.
La Mare que la parit i pareixia tonto.